baner_wolontariusze

baner_seminarium_relacjaplakat_glowna
„Żywa Biblioteka: Nieznani Dyskryminowani” to już druga edycja inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie Europe4Youth na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji. Podczas ubiegłorocznych spotkań z „Żywymi Książkami” oraz badań społecznych, jakie przeprowadziliśmy, zauważyliśmy, że mówiąc o dyskryminacji mamy na myśli głównie jej
zewnętrzny przejaw, a więc utrudnianie bądź odmawianie pewnym grupom dostępu do praw/dóbr przysługujących innym. Skutkuje to nierównym dostępem do określonych praw i pogłebianiem różnic pomiędzy róznymi grupami. Definicja ta nie obejmuje jednak przyczyn tego zjawiska, a więc tego, co powstrzymuje nas przed równym traktowaniem wszystkich ludzi bez względu na niezależne od nich cechy. Przyczyny te leżą głebiej: w sposobach postrzegania grup biologicznie, społecznie, ideolgicznie, czy kulturowo „obcych”,  w mechanizmach definiowania normalności, ale także ogólnych przekonaniach dotyczących tego kto „ma prawo” rościć pretensję do czegoś.

foto_glowna

Dlatego też tegoroczna „Żywa Biblioteka” 

dotyczyć będzie w głównej mierze ukrytych przejawów dyskryminacji, jej przyczyn tkwiących w sposobie myślenia i odczuwania. Postaramy się zbadać mechanizmy definiowania normalności i odkryć różne sposoby kamuflowania dyskryminacji pod pozorem stawiania „kryteriów dostępu” do określonych praw i dóbr. Mamy nadzieję na owocne poszukiwania, a także wielu nowych „Czytelników” zainteresowanych pogłebieniem wiedzy na temat konkretnych grup społecznych.

Zapraszam zatem wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w „Żywej Bibliotece” zarówno w charakterze ”Czytelników”, jak i wolontariuszy, a niektórych jako „Żywe Książki”!

P.S. O tym, co to jest „Żywa Biblioteka”, kto to jest „Żywa Książka”, „Czytelnik”, czy wolontariusz „Żywej Biblioteki” przeczytacie w zakładce „metodologia”. Zainteresowanych akcją zachęcam do kontaktu: Barbara Moś, b.mos@europe4youth.eu 

Zobacz też:baner2012